coniferen kwekerij
columnaris 85x100 cm
machinaal schoffelen
thuja occ. brabant
kluit 1 x losgestoken
kluit 3 x verplant
nooit verplantte kluit
beregening bron
beregening plantgoed
multitrac
multitrac xl
Foto hierboven van een kluit, ca. 3 weken nadat deze voor de eerste keer is losgestoken, met de eerste jonge wortels zichtbaar. Op de middelste foto een kluit in het voorjaar, nadat de plant in oktober voor de derde keer is verplant. Op de onderste foto, een kluit van een nooit verplantte of losgesneden conifeer, waarvan de kans op overleven nihil is.
Jac. H. van de Pol kwekerij. GSM: 0653 445 634 e-mail: jhvdpol@solcon.nl

HOME

Schoffelen is uit kostenoverweging, maar ook gezien vanuit arbeidsomstandigheden, weer op de voorgrond gekomen nu het mechanisch gebeurd. Als de weersomstandigheden het toelaten, maken we er dan ook gebruik van.

Het reduceert het bestrijdingsmiddelen gebruik en levert zo een positieve bijdrage aan het milieu.

De portaaltrekker kunnen we ook inzetten om de coniferen te bemesten. We doen ca. 1 ha. in een half uur en we bemesten nu minder per keer, zodat er minder meststoffen uit kunnen spoelen, maar wat vaker, om toch voldoende voedingstoffen te geven voor de noodzakelijke groei.

We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke meststoffen. Alleen om bij te sturen gebruiken we kunstmest, uitsluitend naar aanleiding van een grondmonster, waarmee een analyse verkregen wordt van de voedingstoestand van de bodem.

Coniferen en water. De 70 meter diepe bron levert voldoende water van goede kwaliteit voor onze kwekerij. Coniferen verdampen net als andere planten water, waar ze dan ook over moeten kunnen beschikken. Coniferen houden niet van te natte grond, maar hebben wel degelijk op tijd water nodig. We kunnen in ongeveer 7 uur op 1 hectare 30 mm. beregenen. Er staan overal regenmeters, om zo altijd controle te hebben over de hoeveelheid water die we geven. Zo wordt voorkomen dat we te lang zouden beregenen.

Laat in de herfst en in een natte zomer helpt schoffelen niet, omdat het onkruid dan zo weer vastgroeit in plaats van te verdrogen. Met gemonteerde spuitkappen, om de coniferen te beschermen, spuiten we een keer voor de winter invalt, zodat we de kwekerij de hele winter onkruidvrij houden en de coniferen niet in het onkruid staan, waar de kwaliteit onder zou leiden.

Onze coniferen kwekerij op de Veluwe, in Stroe.

We hebben onze coniferen kwekerij momenteel goed gemechaniseerd. Van het begin af aan hebben we met de opzet van de boomkwekerij in Stroe rekening gehouden met de mechanisatie. Vooral het planten van de coniferen vereist de nodige aandacht, want alles moet op de exacte afstand geplant staan, om zoveel als mogelijk, machines in te kunnen zetten.

Kwaliteit en een milieubewuste teelt, is waar we aan denken als we aan de toekomst denken.

Een goede ligging van de boomkwekerij, wat betreft de grond voor de coniferen, maar ook t.a.v. de bereikbaarheid, aan de A1 afrit nr. 17 Stroe, tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het beworteld coniferen stek, in 104 gaats trays en plantgoed in P 9 kopen we in. Dit uitgangsmateriaal en soms ook groter, kweken we door tot leverbare coniferen. Heesters en bomen in samenwerking met collega 's in de omgeving.

Zodra het weer het toelaat maken we zoveel als mogelijk is, gebruik van de schoffelapparatuur. We kunnen met onze portaaltrekker op dit moment ongeveer 1½ hectare in 2½ uur schoffelen, maar dit is vrij eenvoudig uit te breiden naar een grotere capaciteit.Schoffelen tussen de coniferen.

Met schoffelen is het milieu gediend, maar ook de plant, omdat de bovenlaag van de grond losgemaakt wordt, komt er gemakkelijker lucht in grond en de losse bovenlaag isoleert de ondergrond, zodat die minder snel uitdroogt.

Met de multitrac portaaltrekker snijden we de coniferen iedere twee jaar los voor de vorming van een goed ontwikkelt wortelgestel. Het lossnijden en verplanten levert een goed wortelgestel in de kluit op, wat nodig is om de plant na het verplanten een goede kans voor hergroei te geven. Het verschil in wortelgestel, van losgesneden en/of verplantte planten, is aanzienlijk. We rooien de coniferen ook met deze machine. De kluiten zijn van een kwaliteit, of ze met de schop gestoken zijn.

Dankzij de snelheid, die deze mechanisatie mogelijk maakt, hebben de wortels meer tijd om te kiemen, wat vooral belangrijk is als er vroeg in het najaar afgeleverd moet worden.

Een kijkje op de coniferen kwekerij.