Buxus bemesten
Buxus planten

Buxus planten

Bij het uitplanten van goed afgeharde stek of grotere buxusplanten kunt u het beste als volgt te werk gaan. Graaf een geul en zorg voor een goede voorbereiding van de bodem, de breedte van de geul is afhankelijk van het formaat van de plant. Om langdurig plezier te hebben van een haag van buxus is goed spitten, bemesten en de vochthuishouding van doorslaggevend belang. Spit de grond ten minste twee spades diep los. Vermeng tijdens het spitten de grond met oude verteerde stalmest (één op twee delen grond). Buxus houdt van kalk en voor een optimale groei van buxus is een pH nodig van 5,5 tot 7. Tussen deze waarde zijn er goede groei omstandigheden aanwezig en is de ontwikkeling van het bacterieleven in de grond in orde en is de oplosbaarheid en opneembaarheid van de mest goed in orde. De pH van de grond veranderen is iets wat jaren in beslag kan nemen, strooi daarom onder in de geul wat kalk, want goede pH waarde van de grond is van wezenlijk belang bij krijgen van een mooie groene plant en meng dit door de ondergrond. Strooi dan een laagje compost onder in de geul, liefst compost met veel bladaarde, want dat is goed voor de buxus. Ook hier weer wat kalk op strooien en door elkaar mengen. Daarna de buxus planten en de grond goed aandrukken en beregenen. Nadat de planten goed zijn aangeslagen bemesten met kippenmest of koemest (korrels). Kippenmest heeft wel de voorkeur, omdat het veel kalk bevat en daar houdt de buxus van. Bemesten in het voorjaar eind februari, in mei na de snoei en in juli voor een laatste mestgift.

Buxus in pot kun je het hele jaar door planten, alhoewel het resultaat in de zomer toch vaak wel te wensen overlaat. De verzorging vraagt dan wel erg veel aandacht en tijd. Buxus uit de volle grond alleen planten in het voorjaar maart/april en vanaf september tot de vorst invalt.

Het aantal planten per meter is afhankelijk van de maat van de plant.

15 a 20 cm 7 - 10 stuks per strekkende meter

20 a 30 cm 7 - 8 stuks per strekkende meter

25 a 35 cm 5 - 6 stuks per strekkende meter

Gemiddeld kun je zeggen dat je ongeveer 7 planten per strekkende meter nodig hebt, als u wortelgoed plant. Wanneer u grotere planten gebruikt heeft u natuurlijk minder nodig. Van buxus planten van b.v. 40/50 cm heeft u aan ca. 3 planten per meter genoeg.

Op zware klei heeft u beslist drainage langs de haag nodig; neerslag moet snel kunnen worden afgevoerd.

Home
Vorige pagina
Naar keuze menu's
Jac. H. van de Pol - NL
Gsm: +31 (0) 653 445 634
Fax:.. +31 (0) 342 470 655
E-mail: jhvdpol@solcon.nl
Buxus snoeien
Buxus ziekten & plagen
Buxus kuipplant
Buxus soorten