Buxus planten

Buxus bemesten

In het voorjaar op tijd beginnen om de buxus te bemesten. Kippenmestkorrels en koemestkorrels zijn hiervoor erg geschikt. In kippenmest zit meer kalk en dat is goed voor de pH, buxus houdt wel van kalk. Wees gul met het uitstrooien, want buxus is een echte veelvraat. Gebruik van andere meststoffen zoals bloed en beendermeel, champignonnenmest, wormenmest kan ook goed werken. De in de handel verkrijgbare buxusmeststoffen voldoen ook goed, maar zijn in gebruik wel een stuk duurder. Geef als de buxus in een kuip staat, tussen april en september ten minste driemaal een in water opgeloste voedingsstof: een samengestelde organische meststof, bloed- of beendermeel of Viano.

Als de bladranden geel worden dan komt dat door een gebrek aan vocht- of stikstof. Als u uw buxus wel stikstof gegeven hebt, kan een te droge grond of potkluit de oorzaak zijn dat de plant de stikstof niet op kan nemen. Daar heeft de plant water voor nodig.

Voor de magnesiumbehoefte kunt u kieresiet meststof geven. Deze werkt minder snel als bitterzout en kan eventueel uit voorzorg jaarlijks een keer in het voorjaar worden gestrooid. Uw buxus blijft dan prachtig donkergroen. U kunt in het voorjaar een wat grotere voorraadbemesting geven met kieseriet en gedurende het groeiseizoen dat regelmatig in kleinere hoeveelheden herhalen.

Niet te lang blijven doormesten is ook belangrijk, omdat de plant anders te lang doorgroeit en niet op tijd kan afharden voor de winter. Het is verstandig om met de laatste mestgift wat minder stikstof en wat meer kali te geven, dat is goed voor het afharden.

Soms heeft buxus (of andere planten) gebrekverschijnselen die niet met bemesting op te lossen zijn. Als de grond verslempt en te nat is, omdat de grond extreem bewerkt is b.v. door diepspitten of de structuur van de grond is vernield door zware machines (nieuwbouw) en/of er is veel of allemaal nieuwe grond in uw tuin gereden. Als die grond te lang ergens op een grote hoop gelegen heeft, kan het bodemleven te laag zijn of zelfs bijna afwezig zijn en dat bodemleven is erg nodig voor de mineralisatie van de mest en het luchtig houden van de bouwvoor. Als er te weinig lucht in de grond zit stikken de wortels.

Home
Vorige pagina
Naar keuze menu's
Jac. H. van de Pol - NL
Gsm: +31 (0) 653 445 634
Fax:.. +31 (0) 342 470 655
E-mail: jhvdpol@solcon.nl
Buxus snoeien
Buxus ziekten & plagen
Buxus soorten
Buxus kuipplant
Buxus bemesten